AGIR Gorj

Despre AGIR Gorj

Când a fost înfiinţată?

Sucursala AGIR Gorj, s-a înfiinţat pe data de 12 aprilie 1190 și a fost validată prin Decizia nr 138/03.07.1997 AGIR.

Au participat 40 de ingineri și subingineri înscriși în asociație în urma activității anterioare a comitetului de inițiativă.

Comitetul de inițiativă constituit la data de 26 ianuarie a avut următoarea componență: Răduică Sonia, Angheloiu Radu, Grivei Ion, Savu Teodor, Popescu Sabin, Blidaru Gheorghe, Gîrjoabă Corneliu, Mazilu Valentin, Trănescu Ștefan.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.